Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.udpu.edu.ua/handle/6789/1781
Title: Ціннісні орієнтації етномаргінальної субкультури
Authors: Балановський, Ярослав Михайлович
Keywords: етнічна суперкультура
ціннісні орієнтації
етномаргінальна субкультура
Issue Date: 2013
Publisher: Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Citation: Ціннісні орієнтації етномаргінальної субкультури // Українознавчий альманах. Випуск 13 (за матеріалами Всеукраїнської наукової конференції з міжнародною участю «Дмитро Донцов: постать на тлі епохи – ІІІ – ті Донцовські читання» від 24-25 травня 2013 року) / Київ, Мелітополь: МДПУ ім Б. Хмельницького, 2013. – С. 18 – 25.
Series/Report no.: УДК94+101+32+81(059) ББК94.3 У45
Abstract: Багатовікова залежність від москвинських поневолювачів ввела український етнос в особливий якісний стан. Однією із форм виявлення цього стану є зафіксована у структурі української етнічної суперкультури етномаргінальна субкультура. Соціологічний аналіз функцій даного етносоціокультурного утворення потребує попереднього виявлення змісту ціннісних орієнтацій названої субкультури. Зміст духовний цінностей етномаргінальної субкультури визначається її місцем у структурі української етнічної суперкультури.
URI: https://dspace.udpu.edu.ua/handle/6789/1781
Appears in Collections:Історичний факультет

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Духовні цінності етномаргінальної субкультури.docx98,35 kBMicrosoft Word XMLView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.