Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.udpu.edu.ua/handle/6789/2000
Title: Лінгвістичні аспекти аналізу поетичного тексту: неокласичні виміри
Authors: Черевченко, Олександр Миколайович
Keywords: український неокласицизм
концепція софійності
рецепція античності та біблійного матеріалу
лінгвістичний аналіз
Issue Date: 25-Dec-2012
Publisher: ВІЗАВІ
Citation: Черевченко О. М. Лінгвістичні аспекти аналізу поетичного тексту: неокласичні виміри : монографія / Олександр Миколайович Черевченко. – Умань : ВІЗАВІ, 2012. – 235 с.
Series/Report no.: УДК [811.161.2’373:821.161.2(477)](07);ББК (81.411.1-3:83.3(4Укр)6)р30
Abstract: Наукове дослідження присвячено з’ясуванню механізмів породження образно-смислової інформації у творчості майстра слова, що зумовлено не тільки специфікою поетичного дискурсу, а й загальномовними та естетичними особливостями означеного феномена. Поетична творчість київських неокласиків ( М.Зерова, М.Драй-Хмари, М.Рильського, Ю.Клена (Освальда Бургардта), П.Филиповича ), так званого „грона п’ятірного“, є частиною загальноукраїнського літературного процесу. Та прогалина, що утворилася внаслідок умовного заідеологізованого поділу нашого письменства на власне українське та емігрантське, стала причиною півстолітнього ігнорування та забуття творчого здобутку письменників-неокласиків. Сьогодні поетична спадщина митців, її ідіостильові ознаки потребують детального наукового дослідження.
URI: https://dspace.udpu.edu.ua/handle/6789/2000
Appears in Collections:Факультет філології та журналістики

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
linhvistychni.pdf1,24 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.