Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.udpu.edu.ua/handle/6789/2026
Title: «Велика хімія» в УРСР (1958 – 1988 рр.): соціоісторичний аспект.
Authors: Скрипник, Олена Миколаївна
Keywords: Велика хімія
УРСР
хімізація
хімічна промисловость
Issue Date: 2012
Publisher: Черкаси, ПП Чабаненко Ю.А., Видавництво "Ант"
Citation: Скрипник О.М. «Велика хімія» в УРСР (1958 – 1988 рр.): соціоісторичний аспект : автореф. дис. на здобуття наук, ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.01 «історія України» / О.М. Скрипник. – Черкаси, 2012. – 20 с.
Series/Report no.: УДК;94(477)"1958/1988"
Abstract: Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук зі спеціальності 07.00.01.– історія України. – Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2012. Дисертацію присвячено дослідженню реалізації курсу на розбудову „великої хімії” в Українській РСР у 1958 – 1988-х роках. Здійснено комплексне дослідження хімізації народного господарства УРСР та її наслідків. Об’єктивно проаналізовано урядову політику у цій сфері. Виявлено як позитивні, так і негативні моменти.
URI: https://dspace.udpu.edu.ua/handle/6789/2026
Appears in Collections:Історичний факультет

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Skrypnyk_O.M._Avtoreferat.pdf276,57 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.