Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.udpu.edu.ua/handle/6789/208
Title: Прогнозування рівня інвестиційної діяльності підприємств аграрної сфери
Authors: Лопатюк, Руслана Іванівна
Keywords: кореляційно - регресійний аналіз
дисперсія
множинна регресія
коефіцієнт множинної кореляції
коефіцієнт еластичності
Issue Date: 2013
Series/Report no.: УДК;658.152
Abstract: У статті наведено основні показники і процедуру застосування методів кореляційно-регресійного аналізу для дослідження впливу факторів на формування чистого прибутку сільськогосподарських підприємств Вінницької області як основного фактора інвестиційної привабливості. Отримані результати, будуть використані для побудови математичної моделі формування чистого прибутку.
URI: https://dspace.udpu.edu.ua/handle/6789/208
Appears in Collections:Інститут економіки та бізнес-освіти

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Prohnozuvannia rivnia investytsiinoi diialnosti pidpryiemstv ahrarnoi sfery .pdf666,73 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.