Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.udpu.edu.ua/handle/6789/2260
Title: Організація управління громадськими та приватними вищими навчальними закладами України (остання чверть ХІХ - початок ХХ століття)
Authors: Кірдан, Олена Леонідівна
Keywords: громадські та приватні вищі навчальні заклади, вища освіта, університет, управління.
Issue Date: 2011
Series/Report no.: УДК 378.1;
Abstract: У статті здійснено аналіз особливостей організації управління громадськими та приватними вищими навчальними закладами України в останній чверті ХІХ – початку ХХ століття. Автор висвітлює процес становлення громадських та приватних вищих навчальних закладів, аналізує правову основу їх створення та діяльності. Акцентовано увагу на ієрархізованій системі управління та здійснено аналіз державної політики щодо громадських і приватних вищих навчальних закладів означеного періоду.
URI: https://dspace.udpu.edu.ua/handle/6789/2260
ISSN: Проблеми підготовки сучасного вчителя : збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини / [ред. кол. : Побірченко Н.С. (гол. ред.) та ін. ]. – м. Умань : ПП Жовтий О.О., 2011. – Випуск 4. – Частина 2. – 350 с.
Appears in Collections:Факультет соціальної та психологічної освіти

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
org_uprav.pdf238,98 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.