Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.udpu.edu.ua/handle/6789/2307
Title: Інвестиції як чинник модернізації економіки України
Authors: Слатвінський, Максим Анатолійович
Keywords: модернізація
інноваційний розвиток
структурні перетворення
інвестиційна діяльність
Issue Date: 2014
Series/Report no.: УДК;330.341.1:330.322
Abstract: В статті розглянуто сутність модернізації економіки. Авторами відзначається актуальність її проведення в Україні, оскільки за наявності розвиненої промисловості та достатнього рівня продуктивності праці конкурентна боротьба відбувається за рахунок інтенсифікації використання низькотехнологічних засобів виробництва, через що її економічне становище є незадовільним. Встановлено взаємозв’язок модернізації економіки з інвестиційною політикою на основі того, що саме в інвестиційній сфері закладаються основи відтворювального процесу. Проведено розгорнутий аналіз стану інвестиційної діяльності в Україні в аспекті модернізації економіки України, зокрема проаналізовано обсяги та динаміку інвестицій в основні фонди, рівень валового нагромадження основного капіталу. За результатами ряду досліджень встановлено рівень інвестиційного клімату в Україні, який залишається стабільно низьким. Авторами статті визначено чинники, що впливають на інвестування у вітчизняну економіку та її модернізацію, зокрема й такі, що не сприяють розвитку активізації інвестиційної діяльності й тим паче модернізації економіки. Запропоновано заходи з активізації інвестиційної діяльності в контексті модернізації вітчизняної економіки, що передбачають розробку та реалізацію державних інвестиційних програм, а також поглиблення державно-приватного партнерства.
Description: Музиченко А. С. Інвестиції як чинник модернізації економіки України / А. С. Музиченко, М. А. Слатвінський // Інвестиції: практика та досвід. − 2014. – № 3. − С. 6-10.
URI: https://dspace.udpu.edu.ua/handle/6789/2307
Appears in Collections:Інститут економіки та бізнес-освіти

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Slatvinskiy_Invest_modern.pdf8,81 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.