Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.udpu.edu.ua/handle/6789/2327
Title: ОБГРУНТУВАННЯ ПЕДАГОГІЧНИХ УМОВ У КОНТЕКСТІ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ ДО РОБОТИ З МАТЕМАТИЧНО ЗДІБНИМИ ШКОЛЯРАМИ
Authors: Гарачук, Тетяна Володимирівна
Keywords: педагогічна умова
підготовка майбутніх учителів початкової школи
математичні здібності
професійна підготовка
Issue Date: 31-May-2014
Series/Report no.: УДК 371.134+51(07);
Abstract: В статті на основі аналізу наукових джерел охарактеризовано сутність понять «умова» та «педагогічна умова» в контексті підготовки майбутніх учителів початкової школи до роботи з математично здібними школярами. Проаналізовано різноманітні погляди дослідників та подано власні тлумачення. Запропоновано розглядати педагогічні умови як штучно створені обставини педагогічного процесу, які суттєво впливають на його функціонування, з метою досягнення запланованих результатів. Шляхом аналізу психолого-педагогічних джерел виокремлено педагогічні умови підготовки майбутнього вчителя початкової школи до роботи з математично здібними школярами: формування у майбутніх учителів початкової школи уміння створювати сприятливе навчально-виховне середовище з розвитку математичних здібностей школярів; розробка та впровадження в практику роботи ВНЗ педагогічного спрямування спецкурсу «Робота з математично здібними молодшими школярами»; удосконалення змістово-технологічного аспекту підготовки майбутніх учителів початкової школи до роботи з математично здібними школярами.
URI: https://dspace.udpu.edu.ua/handle/6789/2327
Appears in Collections:Факультет початкової освіти

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ped_ym_pidg_vchut_poc_sh.pdf296,07 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.