Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.udpu.edu.ua/jspui/handle/6789/241
Title: ФОРМУВАННЯ ВМІНЬ САМОСТІЙНОЇ ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У СТУДЕНТІВ ПЕДАГОГІЧНИХ ФАКУЛЬТЕТІВ ЗАСОБАМИ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
Authors: Муковіз, Олексій Павлович
Issue Date: 24-Sep-2008
Publisher: ІНСТИТУТ ВИЩОЇ ОСВІТИ
Description: У дисертації досліджено проблему формування вмінь самостійної пізнавальної діяльності у студентів педагогічних факультетів засобами інформаційних технологій, розкрито її педагогічну значущість, функціональну цінність, відповідність соціальним потребам інформаційного суспільства. На основі критичного аналізу філософської, психолого-педагогічної літератури уточнено поняття “вміння самостійної пізнавальної діяльності студентів”, спроектовано модель формування вмінь самостійної пізнавальної діяльності у студентів педагогічних факультетів засобами інформаційних технологій, удосконалено зміст і структуру програмно-педагогічної системи, реалізованої в інструментальній оболонці “Moodle”. Розроблено відповідну методику формування вмінь самостійної пізнавальної діяльності у студентів та експериментально перевірено її ефективність.
URI: http://dspace.udpu.org.ua:8080/jspui/handle/6789/241
Appears in Collections:Факультет початкової освіти

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Avtoref_Mukoviz.pdf437,56 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.