Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.udpu.edu.ua/handle/6789/2462
Title: Економіко-організаційний механізм формування економічної безпеки агропромислових підприємств
Authors: Білошкурська, Наталія Володимирівна
Keywords: економіко-організаційний механізм
економічна безпека
агропромислові підприємства
інтегральний показник
ресурсна складова
фінансова складова
інноваційна складова
стратегічно-орієнтована модель
Issue Date: 20-Dec-2012
Publisher: Видавничо-поліграфічний центр “Візаві”
Citation: Білошкурська Н. В. Економіко-організаційний механізм формування економічної безпеки агропромислових підприємств [Текст] : автореф. дис. … канд. екон. наук : 08.00.04 / Білошкурська Наталія Володимирівна ; ПВНЗ «Європ. ун-т». – К., 2012. – 20 с.
Abstract: Білошкурська Н. В. Економіко-організаційний механізм формування економічної безпеки агропромислових підприємств. – Рукопис. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності). – Європейський університет, Київ, 2012. У дисертації досліджено економічний зміст, функціональні складові, основні цілі економічної безпеки підприємства, розглянуто методичне забезпечення її оцінки. За результатами параметричної та рейтингової оцінки функціональних складових економічної безпеки агропромислових підприємств розроблено відповідні оціночні інтегральні показники з нормативними значеннями ресурсної, фінансової та інноваційної складових. Вдосконалено методичні підходи щодо діагностики рівня економічної безпеки на основі розробленої тривимірної стратегічно-орієнтованої моделі побудови економіко-організаційного механізму її формування, розроблено прогнози тенденцій розвитку, що мають бути враховані при формуванні корпоративних стратегій агропромислових підприємств.
URI: https://dspace.udpu.edu.ua/handle/6789/2462
Appears in Collections:Інститут економіки та бізнес-освіти

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Biloshkurska_aref.pdf604,53 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.