Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.udpu.edu.ua/jspui/handle/6789/2463
Title: НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ У КОНТЕКСТІ ОСВІТИ ВПРОДОВЖ ЖИТТЯ У КРАЇНАХ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ
Other Titles: ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ В КОНТЕКСТЕ ОБРАЗОВАНИЯ В ТЕЧЕНИЕ ЖИЗНИ В СТРАНАХ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА
TEACHING OF FOREIGN LANGUAGES IN CONTEXT OF LIFELONG LEARNING THE EUROPEAN UNION
Authors: Загоруйко, Людмила Олексіївна
Keywords: іноземні мови
неперервне навчання
Європейський Союз
компетенція
іншомовна освіта
диверсифікація
Issue Date: 2014
Series/Report no.: 81’243(07)(4);
Abstract: У статті проаналізовано зміст освіти, який базується на принципах гуманізації, гуманітаризації, безперервності, відкритості, диверсифікації, віртуальності і орієнтується на випереджаюче відображення проблем розвитку суспільства, виробництва, науки, культури, інших галузей соціальної практики. Розглянуто традиційну та безперервну системи мовної освіти, починаючи з визначення мети й закінчуючи очікуваними результатами. Описано структуру Єдиної європейської програми, яка окреслює освітню траєкторію, починаючи зі шкільного рівня і закінчуючи перепідготовкою та додатковим навчанням дорослих.
URI: http://dspace.udpu.org.ua:8080/jspui/handle/6789/2463
Appears in Collections:Факультет іноземних мов

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Zagoruiko.Pdf326,72 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.