Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.udpu.edu.ua/handle/6789/2778
Title: Я.А. Коменський про успіх у навчанні
Authors: Ткачук, Лариса Василівна
Keywords: Я.А. Коменський, успіх у навчанні школярів, ситуації успіху
Issue Date: Feb-2014
Publisher: Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, ПП Жовтий О.О.
Citation: Ткачук Л. Я. А.Коменський про успіх у навчанні / Л.Ткачук // Дидактика Яна Амоса Коменського: від минулого до сьогодення: матеріали Третьої Міжнародної Інтернет-конференції, м.Умань, 21 лютого 2014 р.// FOLIA COMENIANA : вісник Польсько-української науково-дослідної лабораторії дидактики імені Я.А.Коменського / гол. ред. Осадченко І.І. - Умань: ФОП Жовтий О.О., 2014.- С.69-71.
Abstract: Успіх в освітньому процесі є могутньою рушійною силою розвитку і реалізації потенційних можливостей особистості учня. Дидактична система Я.А.Коменського містить цілком визначені рекомендації щодо створення ситуацій успіху учням, що створює вагоме підгрунтя для вирішення цієї проблеми на сучасному етапі модернізації освітньої галузі в Україні.
URI: https://dspace.udpu.edu.ua/handle/6789/2778
Appears in Collections:Факультет соціальної та психологічної освіти

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ja.A.KOMENS''KYJ PRO USPIH U NAVChANNI.pdf169,62 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.