Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.udpu.edu.ua/handle/6789/2882
Title: ПЕДАГОГІЧНА СПАДЩИНА В. СУХОМЛИНСЬКОГО У КОНТЕКСТІ ЗАПИТІВ ХХІ СТ.
Other Titles: V. SUKHOMLYNSKYI PEDAGOGICAL HERITAGE IN THE CONTEXT OF THE XXI CENTURY
Authors: Санівський, Олександр Михайлович
Keywords: Василь Сухомлинський
педагогічна майстерність
педагог
вчитель-філолог
принцип культуровідповідності
принцип природовідповідності
Issue Date: 4-Dec-2014
Citation: Санівський О. М. Педагогічна спадщина В. Сухомлинського у контексті запитів ХХІ століття / О. М. Санівський // Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди». – К. : Гнозис, 2014. – Дод. 1 до вип. 5, т. V (56), тем. вип. «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору». – С. 404 – 414.
Abstract: У статті проаналізовано педагогічну спадщину В. Сухомлинського у контексті запитів ХХІ ст.. В світлі сучасних вимог до освіти, запитів щодо підготовки вчителів-філологів до роботи у навчальних закладах різних рівнів акредитації, акцентовано увагу на наступних принципах виховання: природовідповідності, який був невід’ємним від фізичного, морального, трудового, розумового виховання; культуровідповідності, як основи оволодіння молодим поколінням обов’язковим мінімумом культурних надбань свого народу, краю.
URI: https://dspace.udpu.edu.ua/handle/6789/2882
Appears in Collections:Факультет філології та журналістикиItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.