Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.udpu.edu.ua/jspui/handle/6789/2926
Title: ПІДГОТОВКА ВЧИТЕЛЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ ЗГІДНО З ПРИНЦИПАМИ СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ ОСВІТИ
Authors: Підгаєцька (Овсяннікова), Анна Віталіївна
Keywords: соціокультурна освіта
Issue Date: 2014
Abstract: Головною ідеєю та метою соціокультурної освіти є формування людини, здатної до активного співжиття в умовах багатонаціонального та полікультурного середовища, в якому основною цінністю є сама особистість, що розуміє інші культури, уміє жити у мирі та злагоді з людьми інших рас, національностей та вірувань. Автори концепції нової парадигми освіти серед основних якостей сучасного вчителя іноземної мови називають його креативність та інноваційність – здатність до подолання традиційності у процесі навчання іноземних мов.
URI: http://dspace.udpu.org.ua:8080/jspui/handle/6789/2926
Appears in Collections:Факультет іноземних мов

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Pidgotovka_vchytelia.pdf111,87 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.