Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.udpu.edu.ua/jspui/handle/6789/2967
Title: Особливості іншомовної освіти у Німеччині: історія і сьогодення
Authors: Бойчевська, Ілона Борисівна
Keywords: іншомовна освіта
іноземна мова
Issue Date: 2014
Publisher: Педагогічна думка
Citation: Бойчевська І. Особливості іншомовної освіти у Німеччині : історія і сьогодення / І. Бойчевська // Педагогічна компаративістика – 2014: якісний вимір освіти зарубіжжя та український контекст : матеріали наук.-практ. семінару (Київ, 5 червня 2014 р.) / Інститут педагогіки НАПН України / За заг. ред. О.І. Локшиної. – К.: Педагогічна думка, 2014. – С. 70-72.
Abstract: У статті йдеться про особливості іншомовної освіти Німеччини у контектсі минулого та сьогодення
URI: http://dspace.udpu.org.ua:8080/jspui/handle/6789/2967
Appears in Collections:Факультет іноземних мов

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
osoblyvosti_inshomovnoji_osvity_u_nimechyni.pdf96,18 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.