Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.udpu.edu.ua/handle/6789/3021
Title: Концептуальні засади системи методичної підготовки майбутніх учителів до екологічної освіти молодших школярів
Authors: Грітченко, Тетяна Яківна
Keywords: принципи сталого розвитку
навколишнє середовище
екологічна освіта
екологізація освітнього середовища
система методичної підготовки вчителів початкової школи
вищий педагогічний навчальний заклад
система безперервної екологічної освіти
екологічна освіта молодших школярів
Issue Date: 4-Dec-2014
Publisher: Науково-педагогічний фаховий журнал «Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології»
Citation: Грітченко Т. Я. Концептуальні засади системи методичної підготовки майбутніх учителів до екологічної освіти молодших школярів / Т. Я. Грітченко // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології №9 (43), 2014 : наук. журнал / голов. ред. А. А. Сбруєва. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2014. – С. 79–85.
Series/Report no.: УДК 371.314+37.033+372.4
Abstract: У статті проаналізовано основні недоліки підготовки майбутніх учителів до екологічної освіти молодших школярів, виявлено причини зазначених недоліків; визначено основні підсистеми в системі методичної підготовки вчителів до екологічної освіти молодших школярів; охарактеризовано компоненти системи підготовки студентів до екологічної освіти молодших школярів (змістовий, діяльнісний і мотиваційний), та аспекти, що представляють оптимальне поєднання компонентів (природничо-науковий, ціннісно-нормативний, діяльнісний); проаналізовано принципи відбору змісту екологічної освіти майбутніх учителів початкової школи.
URI: https://dspace.udpu.edu.ua/handle/6789/3021
Appears in Collections:Факультет початкової освіти

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kontseptualni_zasady.pdf250,29 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.