Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.udpu.edu.ua/handle/6789/3053
Title: Адсорбційні та каталітичні властивості матеріалів на основі базальтового туфу
Authors: Цимбалюк, Валентина Василівна
Keywords: базальтовий туф
адсорбція
Issue Date: 2011
Publisher: Видавничо – поліграфічний центр “Візаві”
Citation: Цимбалюк В.В. Адсорбційні та каталітичні властивості матеріалів на основі базальтового туфу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. хім. наук : спец. 02.00.04 – «Фізична хімія» / В. В. Цимбалюк. – Чернівці, 2011. – 21 с.
Series/Report no.: УДК 546:621.3.049.75;
Abstract: У дисертації досліджено мінералогічний та хімічний склад базальтового туфу „Полицьке-2”, розглянуті оптимальні способи модифікування БТ. Досліджено вплив температури модифікування на структуру, фазовий склад, пористість, величину питомої поверхні. Оптимальною температурою модифікування є 250–400 °С. Виявлено, що в ролі поверхневих активних центрів виступають B (≡Si–OH) та L (≡Si....O(H + )Н) - центри. Визначено, що оптимальними хімічними модифікаторами є 3 Н розчини неорганічних кислот: HNO 3 , H 3 PO 4 , H 2 SO 4 . Кислотна обробка БТ специфічна, її ефективність залежить від типу кислоти, в процесі обробки відбувається вимивання оксидних фаз з поверхні БТ, внаслідок чого зростає дефектність поверхні, співвідношення SiO 2 /Al 2 O 3 та сумарний вміст кислотних центрів. Каталітична активність термічно модифікованих зразків БТ у модельній реакції розкладу гідроген пероксиду в 1,6–3 рази, а хімічно модифікованих зразків у 1,2–4,5 рази перевищує активність природної форми БТ. З’ясовано, що БТ можна використовувати як інгібітор корозії металів. У 5 % розчині NaCl з добавкою БТ корозія повільно зменшується у часі (1440 год, 1800 год і 2160 год) залежно від його вмісту.
URI: https://dspace.udpu.edu.ua/handle/6789/3053
Appears in Collections:Природничо-географічний факультет

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Aref_Tsymbaliuk.pdf1,32 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.