Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.udpu.edu.ua/handle/6789/3054
Title: Історія морських геологічних досліджень в Україні
Authors: Половка, Сергій Григорович
Keywords: історія морської геології,
геологія океанів і морів,
кадровий потенціал,
науково-дослідний флот,
Issue Date: 2011
Publisher: ВПЦ "Візаві"
Citation: Половка С. Г. Історія морських геологічних досліджень в Україні. - Рукопис. Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора геологічних наук за спеціальністю 04.00.23 – історія геології – Інститут геологічних наук НАН України. Київ, 2011.
Series/Report no.: УДК 551.46.07(09);
Abstract: Половка С. Г. Історія морських геологічних досліджень в Україні. - Рукопис. Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора геологічних наук за спеціальністю 04.00.23 – історія геології – Інститут геологічних наук НАН України. Київ, 2011. Автором здійснено історичний зріз поглядів на землебудову, зародження та розвиток геології океанів і морів. Охарактеризовано знакові події різних етапів, що впливали на її подальший розвиток в Україні. Висвітлено біобібліографічні відомості першої сотні морських геологів України, показано наукові школи та проаналізовано стан підготовки кадрів різного рівня. Створено банк даних, який містить 4-ри бази. Увага приділена стану (на 1994 р. і нині) науково-дослідного флоту, охарактеризовано його тактико-технічні показники. Показано причини його занепаду і можливі кроки у подоланні кризової ситуації. Розглянуто методи та методики, апаратуру і забортне та палубне обладнання для спуско-підйомних робіт, що застосовувалися українськими вченими при досліджені акваторії Світового океану. Проаналізовано правову та законодавчу бази – міжнародну, часів СРСР та України, їх вплив на розвиток морської геології в нашій державі. Висвітлено можливі напрями подолання кризової ситуації у даній галузі науки. Аналіз історії морських геологічних досліджень в Україні з її злетами і падіннями, концептуальними моделями шляхів відродження допоможе переосмислити надбання вчених у цій галузі і накреслити нові напрями в її розвитку, суттєво поповнить світовий банк океанологічних даних і допоможе подолати кризові ситуації, як всередині, так і зовні держави. Ключові слова: історія морської геології, геологія океанів і морів, кадровий потенціал, науково-дослідний флот, методи і методика досліджень та техніка, банк і бази даних, законодавча база, Світовий океан, Україна.
URI: https://dspace.udpu.edu.ua/handle/6789/3054
Appears in Collections:Природничо-географічний факультет

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
polovka999.pdf358,15 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.