Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.udpu.edu.ua/handle/6789/3061
Title: Організаційно-педагогічні засади діяльності дитячого будинку в системі освіти України (20-ті - початок 30-х рр. ХХ ст.)
Authors: Гребінь, Лілія Олегівна
Keywords: Дитячий будинок
організаційно-педагогічні засади
Issue Date: 17-Mar-2015
Citation: Гребінь Л. О. Організаційно-педагогічні засади діяльності дитячого будинку в системі освіти України (20-ті – середина 30-х років ХХ ст.). – На правах рукопису. Дис. ... кандидата педагогічних наук за спец. 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки. – Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини. – Умань, 2014.
Series/Report no.: 37 (09) (477);
Abstract: У дисертації наведено теоретичне узагальнення і новий підхід до вирішення важливого й актуального завдання, що виявляється у виявленні та розкритті організаційно-педагогічних засад діяльності дитячого будинку в системі освіти України у 20-х – середині 30-х років ХХ ст., що охоплюють: нормативно-правове забезпечення, особливості організації навчального процесу, основні взаємозалежні напрями виховання. Удосконалено наукові знання про нормативно-правове забезпечення діяльності дитячого будинку в системі освіти України у досліджуваний період; уточнено періодизацію розвитку дитячого будинку в системі освіти України у 20-х – середині 30-х років ХХ ст. Подальшого розвитку набуло висвітлення ролі громадської та приватної ініціативи та педагогічної думки в розвитку дитячого будинку як ефективної форми соціального виховання в Україні у досліджуваний період. До наукового обігу введено маловідомі та невідомі архівні документи, історичні факти, пов’язані з історією діяльності дитячого будинку в системі освіти України у 20-х – середині 30-х років ХХ ст.
URI: https://dspace.udpu.edu.ua/handle/6789/3061
Appears in Collections:Факультет соціальної та психологічної освіти

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Organizaciyno_pedagogic.pdf625,32 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.