Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.udpu.edu.ua/handle/6789/3137
Title: МУЛЬТИМЕДІЙНІ ТА ІНТЕРНЕТ-ТЕХНОЛОГІЇ В МОВНІЙ ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ В США
Authors: Білецька, Ірина Олександрівна
Keywords: педагогічна технологія
мультимедійні технології
професійна підготовка
іноземна мова
вчитель
американські університети
Issue Date: 2015
Publisher: Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка
Citation: / І. О. Білецька // Педагогічні науки : теорія, історія, інноваційні технології : наук. журнал / голов. ред. А. А. Сбруєва. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2015. – № 4 (48). – С. 39–49.
Series/Report no.: УДК [371.134+81’243](73)
Abstract: У своїй статті ми ставимо за мету проаналізувати різні підходи американських дослідників до трактування поняття “педагогічна технологія”, акцентувавши основну увагу на мультимедійних та Інтернет-технологіях, які набувають пріоритетного значення в мовній професійній підготовці майбутніх учителів іноземної мови США, а такий досвід вартий глибокого вивчення і впровадження в систему української освіти.
Description: Журнал має Index Copernicus
URI: https://dspace.udpu.edu.ua/handle/6789/3137
Appears in Collections:Факультет іноземних мов

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Multymediyni_ta_internet-tehnologii_u_profesiyniy_movniy_pslgonovci_vchytelya.pdf160,19 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.