Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.udpu.edu.ua/jspui/handle/6789/3306
Title: В.О.Сухомлинський про потребу дитини в досягненні успіху в навчанні
Authors: Ткачук, Лариса Василівна
Keywords: потреба
успіх у навчанні
учень
В.Сухомлинський
Процес навчання
виховання бажань
радість успіху в навчанні дітей
бажання вчитися
педагогіка успіху
"кругова" природа успіху
Issue Date: Sep-2015
Publisher: КВНЗ "Херсонська академія неперервної освіти"
Citation: Ткачук Л.В. В.О. Сухомлинський про потребу дитини в досягнені успіху в навчанні / Л.В. Ткачук // Василь Сухомлинський у діалозі з сучасністю: виховуємо культуру потреб особистості: матеріали VІІІ Міжнародної науково-практичної конференції і ХХІІ Всеукраїнських педагогічних читань (24-25 вересня 2015 року, м. Херсон): в 3 ч . / за заг.ред. А.М.Зубка. - Херсон: КВНЗ "Херсонська академія неперервної освіти", 2015. - С.127-132
Series/Report no.: УДК 37(477)(092):371.1
Abstract: У статті розкриті погляди В.О.Сухомлинського на потребу успіху в навчанні як одну із центральних в ієрархії потреб школяра. Розглядається діалектичний взаємозв‘язок між успіхом у навчанні дитини і її бажанням учитися, значущість енергетичного потенціалу успіху для формування почуття власної гідності особистості у творчій спадщині видатного педагога.
URI: http://dspace.udpu.org.ua:8080/jspui/handle/6789/3306
Appears in Collections:Факультет соціальної та психологічної освіти

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
V. O. Suhomlyns'kyj_ pro_ potrebu _dytyny_ u dosjagnenni_ uspihu_ v_ navchanni.pdf169,38 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.