Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.udpu.edu.ua/handle/6789/3326
Title: Найменування зі значенням особи в сільськогосподарській лексиці російської мови XVII століття
Authors: Анікіна, Інесса Валеріївна
Keywords: назви на позначення особи
лексико-семантична група
агентивна номінація
мотиваційна структура
дериваційні афікси
семантико-синтаксична мотиваційна модель
Issue Date: 30-Dec-2014
Citation: Анікіна І.В. Найменування зі значенням особи в сільськогосподарській лексиці російської мови XVII століття: автореф. дис.на здобуття наук.ступеня канд.филол.наук: спец. :10.02.02 " Російська мова"/ Анікіна Інесса Валеріївна; –Харків, 2014.–20 с.
Series/Report no.: УДК 811.161.1’373.23(043.3);
Abstract: Анікіна І.В. Найменування зі значенням особи в сільськогосподарській лексиці російської мови XVII століття. – Рукопис. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за спеціальністю 10.02.02. – російська мова. – Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2014. У дисертації вперше у вітчизняній русистиці охарактеризовано вторинні назви на позначення особи в російській мові ХVII ст. в ономасіологічному, формально-граматичному та лексико-семантичному аспектах, виявлено мотиваційні структури вторинних назв та засоби їх мовної репрезентації. Окреслено межі сільськогосподарської лексики, з’ясовано обсяг і склад назв на позначення особи в сільськогосподарській лексиці ХVII ст.; виділено інновації цього періоду в складі аналізованої лексико-семантичної групи; виокремлено основні тематичні групи агентивних номінацій; визначено набір ССММ найменувань зі значенням особи – новотворів досліджуваного періоду; розглянуто способи й засоби формально-граматичної репрезентації, мовного втілення тієї або тієї мотиваційної структури в аналізованій групі найменувань; визначено продуктивні дериваційні афікси, описано словотвірну варіативність; простежено лексикографічну історію аналізованих лексем.
URI: https://dspace.udpu.edu.ua/handle/6789/3326
Appears in Collections:Факультет філології та журналістики

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Avtoreferat.pdf563,29 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.