Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.udpu.edu.ua/handle/6789/3365
Title: Педагогічна та просвітницька діяльність Павла Гнатовича Житецького (1837–1911)
Authors: Ісаченко, Вікторія Павлівна
Keywords: П. Житецький
педагогічна та просвітницька діяльність
національна школа
українізація освіти
етнографічні дослідження
Issue Date: 23-Apr-2015
Publisher: Науковий світ
Citation: Ісаченко В. П. Педагогічна та просвітницька діяльність Павла Гнатовича Житецького (1837–1911) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки» / В. Ісаченко. – Умань, 2015. – 22 с.
Series/Report no.: УДК 37 (09) (477);
Abstract: У роботі наведено теоретичне узагальнення і новий підхід до вирішення важливого й актуального завдання, що виявляється у розкритті змісту і спрямованості педагогічної та просвітницької діяльності Павла Гнатовича Житецького задля відтворення та актуалізації розвитку національної педагогічної думки в Україні у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. Вперше на основі всебічного ретроспективного аналізу проблеми дослідження визначено основні чинники, що сприяли формуванню світоглядних переконань і життєвих цінностей П. Житецького (соціально-політичні; родинне виховання; освітні; соціально-культурні; науково-педагогічні); обґрунтовано основні етапи педагогічної та просвітницької діяльності педагога в контексті національно-просвітницького руху в Україні впродовж другої половини ХІХ – початку ХХ ст.; розкрито загальнопедагогічні погляди та ідеї у творчій спадщині П. Житецького. Удосконалено наукові уявлення про дати, місця, причини службових переміщень П. Житецького під час учительської та викладацької роботи; уточнено періодизацію становлення П. Житецького як просвітника, громадського діяча, науковця. До наукового обігу введено маловідомі та раніше невідомі архівні документи, що дало можливість розширити знання про творчу спадщину П. Житецького, його педагогічну і просвітницьку діяльність.
URI: https://dspace.udpu.edu.ua/handle/6789/3365
Appears in Collections:Факультет соціальної та психологічної освіти

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
aref_Isachenko.rtf2,94 MBRTFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.