Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.udpu.edu.ua/handle/6789/3370
Title: Особливості педагогічної технології виховання естетичних смаків у майбутніх філологів
Authors: Мамчур, Наталія Сергіївна
Keywords: позааудиторна робота
технологія
педагогічна технологія
технологія виховання
естетичні смаки
майбутні філологи
декоративно-прикладне мистецтво
Issue Date: 20-Nov-2014
Publisher: ДВНЗ "Переяслав-хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди"
Citation: Гуманітарний вісник ДВНЗ "Переяслав-хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди" - додаток 1 до Вип. 5, Том V (56): Тематичний випуск "Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору". - К :Гнозис, 2014. - с.248-245
Abstract: У статті через теоретичний підхід до визначення понять «технологія», «педагогічна технологія», «технологія виховання» обґрунтовано систему педагогічних засобів, форм, методів, їх етапність, спрямовану на виховання естетичних смаків у майбутніх філологів. Автором визначено педагогічні чинники, що забезпечують ефективність реалізації технології виховання естетичних смаків студентів засобами декоративно-прикладного мистецтва в процесі позааудиторної роботи.
URI: https://dspace.udpu.edu.ua/handle/6789/3370
Appears in Collections:Факультет філології та журналістики

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Osobluvosti_pedagogichnoii_ tehnologii_ vuhovanna_estetuchuh_smakiv_u_maibutnih_filologiv.pdf392,12 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.