Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.udpu.edu.ua/handle/6789/3384
Title: Структурна організація та географія назв традиційного будівництва в східноподільських говірках
Authors: Поліщук, Леся Борисівна
Keywords: східноподільські говірки
діалектна лексика
лексика традиційного будівництва
тематична група
лексико-семантична група
просторова поведінка лексики
острівний ареал
Issue Date: 2015
Publisher: ВПЦ «Візаві»
Citation: Поліщук Л.Б. Структурна організація та географія назв традиційного будівництва в східноподільських говірках / Л.Б. Поліщук // Автореферат на здобуття наук. ст. канд. філ наук. - Умань: ВПЦ «Візаві», 2015 – 22 с.
Series/Report no.: УДК 811.161.2’282.2(477.43/44)(043.3)
Abstract: У дисертації вперше в українському мовознавстві подано системний опис структурної організації будівельної лексики в східноподільських говірках, з’ясовано шляхи формування тематичної групи та ареалогію східноподільських говірок. Здійснений структурно-семантичний аналіз засвідчив, що тематична група традиційного будівництва є самостійним тематичним комплексом, що становить розгалужену й багатопланову систему, до складу якої входить декілька лексико-семантичних груп, і вирізняється своєрідною структурною організацією, специфікою взаємозв’язків між одиницями різних лексико-семантичних груп. З’ясовано, що загальна тенденція просторового розміщення лексем на позначення традиційного будівництва – суцільність ареалу східноподільських говірок із мозаїчними або острівними вкрапленнями та острівна мозаїка. Значна кількість острівних ареалів сконцентрована на півночі та півдні центральної частини досліджуваних говірок. Вивчено лексичні паралелі східноподільських назв традиційного будівництва та виділено й описано східноподільські вузьколокальні ізоглоси з акцентом на їхні специфічні ознаки
URI: https://dspace.udpu.edu.ua/handle/6789/3384
Appears in Collections:Факультет філології та журналістики

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Strukturna_organizacia_nazv_bydivn.pdf629,03 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.