Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.udpu.edu.ua/handle/6789/3385
Title: Педагогічна практика як форма професійного навчання майбутніх учителів-філологів
Authors: Барабаш, Ірина Володимирівна
Keywords: професійна підготовка
підготовку фахівця
педагогічна практика
професійна компетентність
кваліфікований фахівець
ринок праці
навчально-виховний процес
вищий навчальний заклад
розвивальна мета
професійні знання
Issue Date: 2015
Publisher: К.: НТУУ "КПІ"
Citation: Барабаш, І. В. Педагогічна практика як форма професійного навчання майбутніх учителів-філологів / І. В. Барабаш // Сучасна освіта: методологія, теорія, практика : матеріали III Міжнародної науково-практичної конф. , 24 квітня 2015 р. – К.: НТУУ «КПІ», 2015. – С. 7–9.
Series/Report no.: УДК 371. 134+811.161.2(07)
Abstract: Cучасна вища школа зорієнтована на якісну підготовку фахівця, який відповідає змінам, що відбуваються на ринку праці. У зв’язку з цим гостро постає проблема підготовки професійно компетентних педагогів, формування яких відбувається протягом усього навчально-виховного процесу у вищому навчальному закладі і, насамперед, у процесі педагогічної практики.
URI: https://dspace.udpu.edu.ua/handle/6789/3385
Appears in Collections:Факультет філології та журналістики

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Pedahohichna praktyka yak forma profesiynoho navchannya maybutnikh uchyteliv-filolohiv.pdf259,25 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.