Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.udpu.edu.ua/handle/6789/3443
Title: Сучасна українська літературна мова. Вступ. Фонетика і фонологія. Орфоепія. Графіка. Орфографія
Authors: Комарова, Зоя Іванівна
Keywords: сучасна українська літературна мова
фонетика і фонологія
звуки мовлення
фонеми мови
фонетичні явища
чергування
модифікації фонем
складоподіл
орфоепія
графіка
орфографія
Issue Date: 2015
Publisher: ФОП Жовтий О.О.
Citation: Комарова, З. І. Сучасна українська літературна мова. Вступ. Фонетика і фонологія. Орфоепія. Графіка. Орфографія: збірник вправ і завдань для студ.-філол. вищих навч. закладів: навч. посібник / Зоя Іванівна Комарова; Уманський ДПУ імені Павла Тичини. - 2-ге вид., доповн. - Умань: ФОП Жовтий О.О., 2015. - 121 с.
Series/Report no.: УДК 811.161.2(075.8);
ББК 81.411.1я73С89;
Abstract: Навчальний посібник містить практичні вправи до розділів «Вступ», «Фонетика і фонологія», «Орфоепія», «Графіка», «Орфографія» курсу сучасної української літературної мови, а також завдання для домашніх, лабораторних і контрольних робіт. Практична частина спрямована на вироблення у студентів умінь і навичок спостерігати, аналізувати і класифікувати мовні явища, працювати зі словниками, на глибоке оволодіння орфоепічними і частково правописними нормами, на набуття і вдосконалення навичок фонетично-орфографічного аналізу слів, текстів. Після кожної теми вміщено запитання і завдання для самоперевірки, які сприятимуть закріпленню вивченого матеріалу. Адресований студентам-філологам вищих навчальних закладів.
URI: https://dspace.udpu.edu.ua/handle/6789/3443
Appears in Collections:Факультет філології та журналістики

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Hodierna Ukr. lingua.pdf756,21 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.