Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.udpu.edu.ua/handle/6789/3461
Title: Сучасна українська літературна мова: фонетика, орфоепія, графіка, орфографія
Authors: Розгон, Валентина Володимирівна
Комарова, Зоя Іванівна
Keywords: сучасна українська літературна мова
фонетична система мови
фонетичні явища
чергування звуків і фонем
модифікації фонем
фонетичне членування мовленнєвого потоку
орфоепія української мови
українська графіка
українська орфографія
практичні заняття
лабораторні заняття
контрольна робота
Issue Date: 2014
Publisher: ФОП Жовтий О. О.
Citation: Сучасна українська літературна мова: фонетика, орфоепія, графіка, орфографія : навчально-методичний посібник для студентів-філологів вищих навчальних закладів / уклад. З. І. Комарова, В. В. Розгон. - Умань: ФОП Жовтий О.О., 2014. - 213 с.
Series/Report no.: УДК;811.161.2(075.8)
ББК;81.411.1я73С89
Abstract: У навчально-методичному посібнику подано основні теоретичні положення курсу, тематику і завдання для практичних, лабораторних занять, самостійної та контрольних робіт, індивідуальні навчально-дослідні завдання, схеми мовних розборів, таблиці. Для студентів філологічних спеціальностей вищих навчальних закладів та вчителів-словесників.
URI: https://dspace.udpu.edu.ua/handle/6789/3461
Appears in Collections:Факультет філології та журналістики

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Hodierna_Ukrainian_lingua.pdf1,13 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.