Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.udpu.edu.ua/jspui/handle/6789/3473
Title: Educational and communicative environment as a factor of training future philology teachers
Other Titles: Освітньо-комунікативне середовище як чинник підготовки майбутніх вчителів-філологів
Authors: Григоренко, Тетяна Володимирівна
Keywords: середовище
освітнє середовище
освітньо-комунікативне середовище
управлінський компонент
модель побудови
особистісний потенціал індивіда
проектування навчально-виховного процесу
освіта
компетентнісна модель професійної освіти
особистісно-орієнтована освіта
Issue Date: 1-Oct-2015
Citation: Григоренко Т. В. Educational and communicative environment as a factor of training future philology teachers=Освітньо-комунікативне середовище як чинник підготовки майбутніх вчителів-філологів / T. Grygorenko // The Advanced Science Journal. - 2015. - Is. 5. - Pp. 107-111.
Series/Report no.: 371.134:811(07);
Abstract: У статті висвітлено поняттєвий зміст освітньо-комунікативного середовища, обґрунтовано сутність понять середовище, освітнє середовище, освітньо-комунікативне середовище в аспекті підготовки майбутніх вчителів-філологів та окреслено завдання, проблематику в сучасній університетській освіті. Ми визначаємо освітньо-комунікативне середовище вищого навчального закладу як багатогранне та поліфункціональне утворення, що існує й розвивається в реальному часі й просторі, підлягає коригуванню, управлінню, координації й через яке здійснюється педагогічний вплив зовнішніх об’єктивних і суб’єктивних факторів на суб’єкти навчально процесу і на процес становлення, розвитку та самореалізації особистості студента. У дослідженні з’ясовано, що інтерес до феномену середовища сьогодні багато в чому пояснюється зміною людини навколишнього середовища і розробкою систем особистісно- орієнтованої освіти.
URI: http://dspace.udpu.org.ua:8080/jspui/handle/6789/3473
Appears in Collections:Факультет української філології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Edu_and_com_environment.pdf150,84 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.