Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.udpu.edu.ua/handle/6789/3495
Title: Сучасна українська літературна мова. Морфологія. Навчально-методичний посібник. Частина І.
Authors: Розгон, Валентина Володимирівна
Шевчук, Інна Леонідівна
Keywords: частини мови
іменні частини мови
змінні та незмінні частини мови
парадигми відмінювання
прикметник
числівник
займенник
прислівник
граматичний розбір
морфологія
Issue Date: 2015
Publisher: ФОП Жовтий
Citation: Розгон В. В., Шевчук І. Л. Сучасна українська літературна мова. Мофологія. Навчально-методичний посібник . Частина І: Видання 3-е, доповн. і переробл. - Умань : ФОП Жовтий, 2015. - 190 с.
Series/Report no.: УДК;811.161. 2′366(075.8)
ББК;81.411.1-21Я73 Р 62
Abstract: Навчально-методичний посібник містить критерії оцінювання знань, умінь та навичок студентів; перелік питань, винесених на іспит з морфології сучасної української літературної мови; список основної літератури, яка допоможе студенту в підготовці до практичних та лабораторних занять; плани, вправи та завдання до практичних та лабораторних занять; питання і тести для самоконтролю; схеми морфологічних розборів; зразки відмінювання прикметників, займенників та числівників.
URI: https://dspace.udpu.edu.ua/handle/6789/3495
Appears in Collections:Факультет філології та журналістики

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Posibnuk_Shevchuk.pdf432,35 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.