Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.udpu.edu.ua/handle/6789/3496
Title: Практичний курс української мови
Authors: Григоренко, Тетяна Володимирівна
Keywords: орфографія
орфоепія
пунктуація
культура мови
правопис
відмінювання
культура мовлення
українська мова
грамотність
графіка
Issue Date: 2011
Citation: Григоренко Т. В. Практичний курс української мови : посібник для студентів природничо-географічного факультету / Т. В. Григоренко ; МОН України, Уманський держ. пед. ун-т ім. П. Тичини, Ін-т філології та суспільствознавства, Ф-т укр. філології, Каф-ра практ. мовознавства. – Умань : РВЦ „Софія”, 2011. – 98 с.
Series/Report no.: 811.161.2´24(075.8);
81.411.1-7-923;
Abstract: Посібник підготовлений для студентів природничо-географічного факультету і включають у себе програму заліку з курсу, список основної навчальної літератури і тематику практичних занять (основні питання, домашні завдання), завдання для самостійної та індивідуальної (ІНДЗ) роботи, додатки.
URI: https://dspace.udpu.edu.ua/handle/6789/3496
Appears in Collections:Факультет філології та журналістики

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Prakt_kurs_ukr_mov .pdf946,41 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.