Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.udpu.edu.ua/handle/6789/3497
Title: Етнографічна лексика і фразеологія у складі української літературної мови
Authors: Григоренко, Тетяна Володимирівна
Keywords: етнографічна лексика
фразеологія
українська літературна мова
етнокультура
міфологія
етнокультурологія
мова
етнос
етнопсихологія
народний світогляд
Issue Date: 2010
Citation: Григоренко Т. В. Етнографічна лексика і фразеологія у складі української літературної мови : монографія / Т. В. Григоренко ; МОН України, Уманський держ. пед. ун-т ім. П. Тичини – Умань : ПП Жовтий, 2010. – 216 с.
Series/Report no.: 811.161.2'373.7:398;
81.411.1-3;
Abstract: Етнографічна лексика та фразеологія як сукупність мовних знаків тієї чи іншої етнокультури має багаті традиції вивчення. Водночас дослідження цих мовних одиниць зберігає свою актуальність. Для студій такого напряму характерна постійна увага до питань народного світогляду, етнопсихології, народної міфології, етнокультурології. Завдяки такому аналізу відкриваються додаткові можливості для наукового проникнення в сферу мовної свідомості, для осмислення проблем співвідношення мови та особистості, мови та культури та цілого етносу. Стає очевидним, що без урахування впливу культури того чи того етносу на мову, без виявлення національно-культурного компонента в значенні лексеми неможливо відтворити реальної картини розвитку національної мови, тим паче української, в становленні якої (як нової літературної) народно-культурологічний чинник відіграв провідну роль. Розраховано на науковців, викладачів вищих закладів освіти та вчителів середньої школи, студентів та учнів, на широке коло допитливих читачів, яких цікавлять проблеми розвитку української мови як ключової ознаки національної культури.
URI: https://dspace.udpu.edu.ua/handle/6789/3497
Appears in Collections:Факультет філології та журналістики

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Etn_leks_i_frazeolohiya_movy.pdf1,32 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.