Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.udpu.edu.ua/handle/6789/3510
Title: Пiдгoтoвка майбутньoгo вчитeля тeхнoлoгiй дo викoриcтання мультимeдiа у прoфeciйнiй дiяльнocтi
Authors: Захаревич, Микола Анатолійович
Keywords: Інформатизація, інформаційно-комунікаційна компетентність, інформаційно-комунікаційні технології, адаптація, мультимедіа, професійна самовизначеність
Issue Date: Oct-2014
Publisher: ФОП Жовтий О.О.
Citation: М.А. Захаревич Підготовка майбутнього вчителя технологій до використання мультимедіа у професійній діяльності / монографія /Микола Анатолійович Захаревич / - Умань: ФОП Жовтий О.О., 2014. - 219 с.
Series/Report no.: УДК 378.015.31(043.5) ББК 34.5р30;
Abstract: У монографії висвітлені організаційно-педагогічні умови підготовки майбутнього вчителя технологій до використання мультимедіа у професійній діяльності, уточнено сутність поняття „професійна компетентність майбутнього вчителя технологій до використання мультимедіа”. Результати дослідження можуть бути використані при викладанні дисциплін: „Методика навчання технологій”, „Основи теорії технологічної освіти”, „Наукові засади теорії і методики навчання технологій”, „Технічні засоби навчання” для майбутніх учителів технологій, а також у системі післядипломної педагогічної освіти.
URI: https://dspace.udpu.edu.ua/handle/6789/3510
Appears in Collections:Факультет інженерно-педагогічної освіти

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Zakharevich_mon_.pdf2,27 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.