Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.udpu.edu.ua/handle/6789/3534
Title: Дослідження особливостей становлення й розвитку національної інноваційної системи України
Authors: Богашко, Олександр Леонідович
Keywords: інновація
інноваційна інфраструктура
національна інноваційна система
структура національної інноваційної системи
інноваційна модель розвитку
інноваційна діяльність
інноваційні пріоритети розвитку
інституційні зв'язки
бізнес-інкубатор
технопарк
Issue Date: Jan-2014
Publisher: ЧТЕІ КНТЕУ
Citation: Богашко О. Л. Дослідження особливостей становлення й розвитку національної інноваційної системи України / Богашко О. Л. // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. Випуск 1 (53). Економічні науки. – Чернівці: ЧТЕІ КНТЕУ, 2014. – С. 259 – 270.
Series/Report no.: УДК;33(477) (06)
ББК;65.9 (4УКР) Я 54
В;53
Abstract: Проаналізовано основні теоретичні підходи до визначення поняття національної інноваційної системи, розкрито її сутність та функції. Простежено формування концептуальних засад розвитку національної інноваційної системи в Україні. Досліджено склад елементів і типи взаємозв’язків між ними, які формують інституційну структуру національної інноваційної системи. Розглянуто практичні питання щодо організації функціонування національної інноваційної системи в Україні та визначено роль і завдання державних органів влади в цьому процесі. Узагальнено значення національної системи у підтриманні інноваційної активності. Виявлено основні проблеми становлення й розвитку інноваційної системи України та запропоновано шляхи їх розв'язання.
URI: https://dspace.udpu.edu.ua/handle/6789/3534
ISSN: 2310-8185
Appears in Collections:Інститут економіки та бізнес-освіти

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Doslidzhennya_osoblivost.pdf374,62 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.