Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.udpu.edu.ua/handle/6789/3664
Title: МАТЕМАТИКА Практикум Частина І
Authors: Коберник, Галина Іванівна
Keywords: Функції і відображення
Комбінаторні задачі
Алгоритми
Висловлення
Міркування
Логічне слідування
Множення
ділення
Аксіоматичний підхід
Натуральне число
Issue Date: 15-Apr-2014
Publisher: ФОП Жовтий О.О.
Citation: Коберник Г. І. Математика. Практикум. Ч 1. – Умань: ФОП Жовтий О. О., 2014. – 179 с.
Series/Report no.: УДК;372. 47(07)
ББК;74. 262. 5я73
Abstract: Навчальний посібник написаний згідно навчальної програми курсу “Математика”, для педагогічних вузів спеціальності “Початкова освіта”. Посібник містить навчальну програму з цього курсу, структуру залікового кредиту у відповідності з кредитно-модульною системою оцінювання, орієнтовані плани практичних занять, зміст контрольних робіт із зразками розв’язання, тести до кожного з навчальних модулів, завдання для самостійного опрацювання, ІНДЗ та критерії оцінювання знань студентів.
URI: https://dspace.udpu.edu.ua/handle/6789/3664
Appears in Collections:Факультет початкової освіти

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Matematy`ka prakty`kum chasty`na 1.pdf2,12 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.