Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.udpu.edu.ua/handle/6789/3782
Title: Інноваційний підхід у викладанні іноземних мов у Нідерландах
Authors: Бойченко, Катерина Вікторівна
Keywords: іноземні мови
Нідерланди
Issue Date: 2015
Publisher: РВВ ЛНТУ
Citation: Бойченко К. В. Інноваційний підхід у викладанні іноземних мов у Нідерландах / К. В. Бойченко // Актуальні проблеми іншомовної комунікації: лінгвістичні, методичні та соціально-психологічні аспекти: зб. тез доповідей всеукр. наук.-метод. конф., 12 травня 2015 р., Луцьк. – Луцьк : РВВ ЛНТУ, 2015. – 195 с. – С.8-10.
Abstract: В європейських країнах все частіше використовуються інноваційні підходи до навчання, такі як інтерактивне та особистісно-орієнтоване навчання. Інтерактивні методи навчання передбачають співпрацю та взаємодію всіх учасників педагогічного процесу, за якого вчитель виступає тьютором або коучем, організатором спільної діяльності учнів, тоді як особистісно-орієнтоване навчання враховує вікові та психологічні особливості кожного учня, визнає дитину як індивідуальність та основну цінність суспільства. Саме такі ідеї переслідують голландські вчителі під час організації навчально-виховного процесу: вони інтенсивно застосовують інтерактивні підходи у навчанні і намагаються врахувати індивідуальні особливості учнів.
URI: https://dspace.udpu.edu.ua/handle/6789/3782
Appears in Collections:Факультет іноземних мов

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Boichenko_tezy луцьк.pdf268,66 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.