Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.udpu.edu.ua/handle/6789/3922
Title: Концептуальні підходи у поясненні нового вектору формування особистої фізичної культури студентів у процесі неспеціальної фізкультурної освіти
Authors: Гончар, Галина Іванівна
Keywords: фізичне виховання
фізична культура
підготовка фахівців
Issue Date: 2015
Publisher: Молодіжний науковий вісник Східноєвропейского національного університету імені Лесі Українки. Фізичне виховання і спорт: журнал / уклад. А. В. Цьось, А. І. Альошина. – Луцьк: Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки
Citation: Гончар Г. І. Концептуальні підходи у поясненні нового вектору формування особистої фізичної культури студентів у процесі неспеціальної фізкультурної освіти / Г. І. Гончар // Молодіжний науковий вісник Східноєвропейского національного університету імені Лесі Українки. Фізичне виховання і спорт: журнал / уклад. А. В. Цьось, А. І. Альошина. – Луцьк: Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2015. – Вип. 18. – С. 43–47.
Series/Report no.: УДК 796(07);
Abstract: Анотація. В статті розглянуто проблеми фізкультурної освіти, яка є похідною від фізичної культури та розглядається як базова частина загальнолюдської культури, що наділена потенціалом у формуванні всебічно розвиненої особистості, проведено аналіз наукових публікацій, присвячених оптимізації освітнього процесу підготовки фахівців у сфері ФК і С. В роботі особлива увага надається особистісному підходу, який забезпечує розуміння, пізнання, розвиток і самореалізацію особистості майбутнього фахівця в його цілісності і гармонійності. Фізкультурна освіта має сприяти розумовому і моральному розвитку та формуванню морально-вольових якостей, а виховання фізичних якостей буде відбуватись попутно. Необхідность закладення в мету фізичної освіти духовних якостей, а не суто механічну концепцію навчання руху. У ФВ вся суть зводиться до відшліфовування рухів, а фізкультурна освіта передбачає формування теоретичних знань та практично-рухових навичок. Щодо питання, яке стосується неспеціальної фізкультурної освіти - робиться все необхідне, щоб перейти на новий рівень функціонування фізичної культури.
URI: https://dspace.udpu.edu.ua/handle/6789/3922
Appears in Collections:Факультет фізичного виховання

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
стаття_5.pdf417,13 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.