Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.udpu.edu.ua/handle/6789/3933
Title: РОЗВИТОК ПЕДАГОГІЧНИХ ДИСКУСІЙ ЩОДО НАВЧАННЯ СТАРОДАВНІХ МОВ У ВІТЧИЗНЯНІЙ ГІМНАЗІЙНІЙ ОСВІТІ (друга половина ХІХ − початок ХХ століття)
Authors: Паладьєва, Алла Федорівна
Бріт, Надія Михайлівна
Keywords: педагогічні дискусії
стародавні мови
класична та реальна гімназії
середні навчальні заклади
навчальний процес
реформування середньої школи
Issue Date: 2015
Publisher: ФОП Жовтий О. О.
Citation: П14 Паладьєва А. Ф. Розвиток педагогічних дискусій щодо навчання стародавніх мов у вітчизняній гімназійній освіті (друга половина хіх − початок хх століття) : монографія / А. Ф. Паладьєва., Н. М. Бріт. – Умань : ФОП Жовтий О. О., 2015. – 213 с.
Series/Report no.: УДК 37(477)(09)+811.14+811.124 ББК 74.03(4Укр)-+81.45+81.461;
Abstract: Схарактеризовано зміст педагогічних дискусій навколо стародавніх мов у гімназійній освіті (друга половина ХІХ – початок ХХ століття). Визначено особливості дебатів щодо місця латинської та грецької мов у навчальному процесі гімназій означеного періоду. Обґрунтовано етапи педагогічних дискусій щодо стародавніх мов у контексті освітніх реформ другої половини ХІХ – початку ХХ століття. Удосконалено та розширено наукові уявлення про освітні реформи, нормативно-правову базу, політичний вплив на розвиток гімназійної освіти, з одного боку, а з другого, усвідомлення значення дискусій для загального розвитку і диференціації освітньої системи в державі. Подальшого розвитку набули характеристика програмно-методичного та кадрового забезпечення; з’ясування особливостей системи гімназійної освіти.
URI: https://dspace.udpu.edu.ua/handle/6789/3933
Appears in Collections:Факультет іноземних мов

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
pedagogichny diskusii shchodo navchannya starodavnih mov.pdf1,6 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.