Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.udpu.edu.ua/jspui/handle/6789/3987
Title: Інтерактивні технології навчання на заняттях з лексикології англійської мови
Authors: Білецька, Ірина Олександрівна
Keywords: технологія
педагогічна технологія
технологія мовної освіти
інтерактивні технології
теоретичні дисципліни іноземної мови
лексикологія
англійська мова
професійна підготовка
майбутній учитель
вищий навчальний заклад
Issue Date: 2015
Publisher: КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти»
Citation: / І. О. Білецька // Педагогічний альманах : зб. наук. праць. – Херсон : КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», 2015. – Випуск 27. – С. 104–109.
Series/Report no.: УДК 811.111’373(07);
Abstract: У статті здійснено аналіз різних підходів до трактування терміну «педагогічна технологія» вітчизняними та зарубіжними науковцями. Особлива увага приділяється характеристиці інтерактивних технологій, що є досить ефективними у практиці професійної підготовки майбутніх вчителів іноземної мови під час вивчення дисциплін теоретичного циклу, зокрема лексикології англійської мови. Використання методів інтерактивного навчання впливає на формування комунікативних навичок у студентів, дозволяє їм не лише краще засвоїти лексикологію як предмет вивчення, але й сприяє формуванню навичок, необхідних для майбутньої професійної діяльності.
URI: http://dspace.udpu.org.ua:8080/jspui/handle/6789/3987
Appears in Collections:Факультет іноземних мов

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Interaktyvni_tehnologii_navchannya_na_zanyattyah_z_leksykologii_anliiskoi_movy.pdf153,71 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.