Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.udpu.edu.ua/handle/6789/3994
Title: ЕNSEIGNEMENT EN FRANCE: SECTEURS D’ETAT ET PRIVE
Other Titles: Освіта у Франції: державні та приватні заклади
Authors: Лаухіна, Інна Станіславівна
Keywords: EnseignementenFrance
secteursd’Etatetprivé
Issue Date: 2015
Series/Report no.: УДК;37(44)(075.8)
Abstract: Посібник призначений для студентів денної форми навчання напряму підготовки 6.020303 Філологія. Мова і література (англійська) та містить матеріал для самостійного опрацювання і завдання для індивідуальної роботи.
Description: Друкується згідно з ухвалою науково-методичної комісії факультету іноземної філології Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини (протокол № 5 від 16 квітня 2015 року). Рецензент : Н.М. Бріт, кандидат педагогічних наук, професор (Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини)
URI: https://dspace.udpu.edu.ua/handle/6789/3994
Appears in Collections:Факультет іноземних мов

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
FRANCAIS.pdf2,34 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.