Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.udpu.edu.ua/handle/6789/4007
Title: Інноваційні технології як засіб підвищення якості освітнього процесу
Authors: Зозуля, Людмила
Keywords: Іноваційні технології
навчальний процес
Issue Date: 2015
Publisher: СумДПУ імені А.С. Макаренка
Citation: Зозуля Л.М. Інноваційні технології як метод удосконалення навчального процесу / Л.М. Зозуля // Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний та національний виміри змін: ІІ Міжнародна науково-практична конференція – Том 2. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2015. – С. 110-112 (0,2 д.а)
Abstract: На сучасному етапі розвитку суспільства особливої актуальності набуває проблема формування суспільно-активної, творчої, компетентної особистості, яка самостійно генерує нові ідеї, приймає нестандартні рішення. Формування такої особистості здійснюється в умовах широкого використання інтерактивних технологій навчання, сутність яких полягає у тому, що навчальний процес відбувається за умови постійної, активної взаємодії всіх учасників
URI: https://dspace.udpu.edu.ua/handle/6789/4007
Appears in Collections:Факультет іноземних мов

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Zozylia_.pdf193,16 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.