Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.udpu.edu.ua/handle/6789/4014
Title: ВПЛИВ ГЕОМЕТРИЧНИХ ПАРАМЕТРІВ ПЛОСКОРІЗНОГО ПЛУГУ ПІДВИЩЕНОЇ СТРІЛОВИДНОСТІ НА ПІДВИЩЕННЯ ПРОТИЕРОЗІЙНОГО ЗАХИСТУ ПІД ЧАС ВИКОНАННЯ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ОПЕРАЦІЇ ОРАНКИ НА ПЕРЕЗВОЛОЖЕНИХ ҐРУНТАХ
Authors: Мелентьєв, Олег Борисович
Непочатенко, В.В.
Keywords: диференціація робочих органів, механіко-технологічні властивості, ґрунти, (адгезія) пласта, робочі органи, плоскорізний плуг, опір руху плуга, встановлення антифрикційних пристосувань, удосконалення корпуса плуга.
диференціація робочих органів, механіко-технологічні властивості, ґрунти, (адгезія) пласта, робочі органи, плоскорізний плуг, опір руху плуга, встановлення антифрикційних пристосувань, удосконалення корпуса плуга.
Issue Date: 30-Apr-2015
Publisher: Херсон: ОЛДІ-ПЛЮС, 2015 С. 92-98.
Citation: 1. Бойко А. І. Нові конструкції ґрунтообробних та посівних машин / А. І. Бойко, М. О. Свірень, С. І. Шмат, М. М. Ножнов. – К., 2003. – 203 с. 2. Пастухов В.І. Теоретичне дослідження кінематичного зв’язку між елементами системи «трактор – начіпний пристрій – ґрунтообробна машина» / В.І. Пастухов, В.П. Ольшанський, Г.В. Фесенко, С.М. Скофенко // Механізація сільськогосподарського виробництва: Вісник ХНТУСГ ім. Петра Василенка. – Харків, 2008.– Вип. 75, Т. 2. – С. 5-11. 3. Пастухов В.І. Лабораторно-польові дослідження орного агрегату з різними варіантами начіпки / В.І. Пастухов,С.М. Скофенко, Г.В. Фесенко, О.М. Піскарьов, В.В. Качанов // Механізація сільськогосподарського виробництва: Вісник ХНТУСГ ім. Петра Василенка. – Харків, 2010.– Вип. 93. – С. 40-47. 4. Пат. 91418 МПК A 01B 15/08 «Корпус плуга»/ О.О.Непочатенко, О.Б.Мелентьєв, Ю.В.Ковальчук, О.С.Пушка, С.Ф.Вольвак .; заявник та власник Уманський національний університет садівництва №U 201311777; заявл. 07.10.2013.; опубл., 10.07.2014. бюл. №13 5. Пат. 69617 UA, МПК А01В15/00 «Корпус плуга » / А.В.Войтік, А.Ф.Головчук, О.Б.Мелентьєв, О.С.Пушка .; заявник та власник Уманський національний університет садівництва №U 201111463 ; заявл. 18.09.2011; опубл. 10.05.12, бюл. №9 6. Сало В.М. Оцінка показника кришення грунту при основному безполицевому обробітку // Конструювання, виробництво та експлуатація сільськогосподарських машин: Загальнодерж. міжвідомч. наук.- техн. зб. – Кіровоград: КНТУ, 2006.– Вип. 36.– С. 35–40. 7. Сало В.М. Вивчення залежності пластичної деформації ґрунтів від їх фізико-механічних властивостей // Конструювання, виробництво та експлуатація сільськогосподарських машин: Загальнодерж. міжвідомч. наук.- техн. зб. – Кіровоград: КДТУ, 2001.– Вип. 30.– С.47 8. Сисолін П.В., Сало В.М., Кропівний В.М. Сільськогосподарські машини: теоретичні основи, конструкція, проектування: Підручник для студентів вищіх навчальних закладів зі спеціальності “Машини та обладнання сільськогосдарського виробництва” Кн.1: Машини для рільництва. – К.: Урожай, 2001.– 384 c.
Series/Report no.: 63 (066);92
Abstract: Анотація: Метою статті є дослідження з підвищення ефективності орного агрегату шляхом покращення якісних показників плоскорізного плуга підвищеної стріловидності та пристосуваннями для подрібнення ґрунту під час виконання технологічної операції оранки на перезволожених ґрунтах. Одним з шляхів зменшення опір руху плуга є встановлення антифрикційних пристосувань. Аналіз конструкцій таких плугів виявив цілий ряд недоліків. Результати проведених досліджень лягли в основу розробки оригінальних технічних рішень при конструюванні ґрунтообробних знарядь, які захищені патентами. Плоскорізний плуг підвищеної стріловидності, клиновидності та пристосуваннями для подрібнення ґрунту особливо ефективний на перезволожених і мокрих ґрунтах, у весняну і осінню оранках завдяки зменшенню налипання пласта до плоскоріжучої лапи. Це значно знижує тяговий опір агрегату, дозволяє підвищити його продуктивність, швидкість обробки, зменшити витрати палива на обробку, особливо на ґрунтах схильних до водної та вітрової ерозії, за рахунок безобертового відвалу, що не утворює великих скиб, а укладає подрібнену стерню у борозну.
Description: --
URI: https://dspace.udpu.edu.ua/handle/6789/4014
ISSN: 2306-8698
Appears in Collections:Факультет інженерно-педагогічної освіти

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Стаття Мелентьєв Непочатенко.pdf182,95 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.