Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.udpu.edu.ua/handle/6789/4032
Title: "Перша книга" міжнародної мови есперанто Людвіка Заменгофа
Authors: Клименко, Юлія Анатоліївна
Keywords: Людвік Заменгоф, міжнародна планова мова есперанто, "Перша книга"
Issue Date: 22-Oct-2015
Publisher: Київський університет імені бориса Грінченка
Citation: Освіта крізь призму мікроісторії: заклади освіти, особистості, навчальна література, листування : матер. Всеукр. наук.-практ. конф., 22 жовт. 2015 р. / Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, НАПН України, Ін-т педагогіки НАПН України, Державна наук.-пед. б-ка України ім. В.О. Сухомлинського, Благодійний фонд сприяння розвитку освіти ім. Б. Грінченка; редкол.: О.В. Сухомлинська, Л.Л. Хоружа, В.В. Прошкін. - К. : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2015. - с. 238-246
Series/Report no.: УДК 37 (082), ББК 74я43;УДК 37 (09) (477)
Abstract: У статті досліджено основні факти з біографії Л. Заменгофа, пов"язані з історією створення ним міжнародної мови есперанто та виходом "Першої книги", появою перших есперанто-видань. Також висвітлено його участь у становленні та розвитку світового есперанто-руху.
URI: https://dspace.udpu.edu.ua/handle/6789/4032
Appears in Collections:Факультет соціальної та психологічної освіти

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
persha_knyha_mizhnarodnoyi_movy_esperanto.pdf.pdf4,48 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.