Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.udpu.edu.ua/handle/6789/4037
Title: ГУМАНІСТИЧНЕ ОСВІТНЄ СЕРЕДОВИЩЕ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ ГУМАНІСТИЧНОГО СВІТОГЛЯДУ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ФІЛОЛОГІЧНИХ ДИСЦИПЛІН
Authors: Бондар, Галина Олександрівна
Keywords: ГУМАНІСТИЧНЕ ОСВІТНЄ СЕРЕДОВИЩЕ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ ГУМАНІСТИЧНОГО СВІТОГЛЯДУ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ФІЛОЛОГІЧНИХ ДИСЦИПЛІН
Issue Date: 2015
Publisher: ФПО Жовтий О.О.
Citation: . Бондар Г.О. Гуманістичне освітнє середовище як засіб формування гуманістичного світогляду майбутніх учителів у процесі вивчення філологічних дисциплін / Г.О. Бондар // Сучасна іншомовна освіта в Україні: стан, проблеми, перспективи : матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної інтернет- конференції, 2 листопада 2015, м. Умань : ФПО Жовтий О.О.,2015 – с. 38-39.
Abstract: Аналіз літератури дозволив нам зробити висновок, що в сучасних умовах, коли зміст філологічних дисциплін часто не пов’язаний з актуальними життєвими проблемами кожної людини; коли студенти не можуть точно і стисло сформулювати думку, неадекватно реагують на зауваження, нездатні передбачити реакцію співрозмовника та спостерігається низька культура дискусії і оформлення власної точки зору, є актуальним формування саме гуманістичного освітнього середовища.
URI: https://dspace.udpu.edu.ua/handle/6789/4037
Appears in Collections:Факультет іноземних мов

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
тези_бондар_2015.pdf184,25 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.