Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.udpu.edu.ua/handle/6789/4296
Title: ХАРАКТЕРИСТИКА КРИТЕРІЇВ ТА ПОКАЗНИКІВ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ СОЦІАЛЬНИХ ПЕДАГОГІВ ДО СТАТЕВО-РОЛЬОВОЇ СОЦІАЛІЗАЦІЇ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ
Authors: Корінна, Ганна Олексіївна
Keywords: готовність, готовність до статево-рольової соціалізації, критерії, дитинство, дошкільне дитинство, особистість, мотивація, показники.
Issue Date: 3-Mar-2015
Publisher: Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка
Citation: Корінна Г.  Характеристика критеріїв та показників готовності майбутніх соціальних педагогів до статево-рольової соціалізації дітей дошкільного віку / Г. Корінна // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : наук. журн. / гол. ред. А. А. Сбруєва. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2015. – № 5 (49). – С. 450–461.
Abstract: Статтю присвячено проблемі готовності студентів факультетів соціальної педагогіки вищого навчального закладу до роботи з дітьми в процесі статево-рольової соціалізації. Автором подано визначення поняття «готовність майбутніх соціальних педагогів до статево-рольової соціалізації дошкільників», ґрунтовно висвітлені критерії готовності майбутніх педагогів до статево-рольової соціалізації дошкільників (когнітивно-операційний, особистісно-мотиваційний, творчо-діяльнісний) та виділено відповідні показники. Визначені критерії і показники можуть використовуватися для діагностування рівня теоретико-практичної професійної підготовки майбутніх соціальних педагогів у вищому навчальному закладі.
URI: https://dspace.udpu.edu.ua/handle/6789/4296
ISSN: 2312-5993
Appears in Collections:Факультет дошкільної та спеціальної освітиItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.