Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.udpu.edu.ua/handle/6789/4551
Title: Суть неперервної педагогічної освіти
Authors: Коберник, Галина Іванівна
Keywords: Педагогічна освіта
Неперервна педагогічна освіта
неперервна освіта
Освітня система
Всебічний гармонійний розвиток
Саморозвиток
Здібності
Самостійна діяльність
Засоби
Способи
Issue Date: 24-Apr-2015
Publisher: ФОП Жовтий О.О.
Citation: Коберник Г. І. Суть неперервної педагогічної освіти / Г. І. Коберник // Неперервна педагогічна освіта : стан, проблеми, перспективи : матеріали Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції / ( м. Умань, 24 квітня 2015 року) ред. кол. О. І. Безлюдний, Б. А. Якимчук та ін.– Умань : ФОП Жовтий, 2015. – 133 с. – С. 44–46.
Series/Report no.: УДК;37.0
Abstract: Неперервна освіта – це сукупність засобів, способів і форм здобуття, поглиблення й розширення загальної освіти, професійної компетентності, культури, виховання, громадянської і моральної зрілості. Для кожної людини неперервна освіта є процесом формування й задоволення її пізнавальних запитів та духовних потреб, розвитку задатків та здібностей у мережі державно-суспільних навчальних закладів і шляхом самоосвіти.
URI: https://dspace.udpu.edu.ua/handle/6789/4551
Appears in Collections:Факультет початкової освіти

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Sut` neperervnoyi pedagogichnoyi osvity`.pdf252,01 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.