Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.udpu.edu.ua/handle/6789/4604
Title: Rekreacja w kulturze fizycznej roznych grup spolecznych
Authors: Круцевич, Тетяна Юріївна
Безверхня, Галина Василівна
Keywords: rekreacja
fizyczna kultura
czas wolny
sport
aktywność ruchowa
fitnes
zdrowie człowieka
rehabilitacja fizyczna
wychowanie fizyczne
zdrowy tryb życia
adaptacja
Issue Date: 2013
Publisher: W y d a w n ictw o A k a d e m ick ie Wyzszej Szko^y S p o te cz n o -P rz y ro d n icz e j im . W. Pola w Lublinie
Citation: Krucewicz, Bezwerchnia. Rekreacja w kulturze fizycznej roznych grup spolecznych. W y d a w n ictw o A k a d e m ick ie Wyzszej Szko^y S p o te cz n o -P rz y ro d n icz e j im . W. Pola w Lublinie. - 2013.
Abstract: W podręczniku zawarte nowoczesne poglądy na temat interpretacji rekreacji ruchowej jako element ogólnej kultury fizycznej praw społeczeństwa i poszczególnych kultury fizycznej, jego orientacji wartości do zdrowego stylu życia. Te narzędzia, formy i metody rekreacyjnych zajęć wychowania fizycznego w różnych grupach społecznych.
URI: https://dspace.udpu.edu.ua/handle/6789/4604
ISSN: 9 7 8 - 8 3 -6 0 5 9 4 - 3 0 -8
Appears in Collections:Факультет фізичного виховання

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Рекреація Польська.pdf12,61 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.