Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.udpu.edu.ua/handle/6789/4646
Title: Самостійні заняття з фізичного виховання
Authors: Юшковська, Ольга Геннадіївна
Круцевич, Тетяна Юріївна
Середовська, Вікторія Юріївна
Безверхня, Галина Василівна
Keywords: самостійні заняття
фізичне виховання
здоров'я
Рухова активність
стиль життя
біологічна потреба
енерговитрати
підлітки
педагогічний контроль
фізична підговленість
самоконтроль
фізична культура
спорт
фізичні вправи
Issue Date: 2013
Publisher: Одеса: ОНМеду, 2013
Citation: Самостійні заняття з фізичного виховання : навч. посібник С 17 / О. Г. Юшковська, Т. Ю. Круцевич, В. Ю. Середовська, Г. В. Безверхня. — Одеса : ОНМедУ, 2013. — 364 с. — (Серія «Бібліотека студента-медика»).
Series/Report no.: УДК 37.037.1:37.041;
ББК 75.091;
Abstract: У навчальному посібнику систематизовано дані» які викорис­ товуються для визначення фізичного розвитку, фізичної підготов­ леності, функціонального стану серцево-судинної, дихальної, не­ рвової систем. Вказано мотивації до занять фізичною культурою і спортом студентів, наведено методи оцінки цих показників (стандарти, регресії, перцентилі, індекси). Авторами зібрано й про­ аналізовано матеріал, накопичений у вітчизняній та зарубіжній літературі, а також наведені результати власних досліджень.
URI: https://dspace.udpu.edu.ua/handle/6789/4646
ISSN: ISBN 978-966-7733-47-6
Appears in Collections:Факультет фізичного виховання

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
сам зан фіз вих.pdf17,24 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.