Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.udpu.edu.ua/jspui/handle/6789/4741
Title: Політичні портрети Новітньої доби. Росія.
Authors: Карасевич, Анатолій Олександрович
Keywords: Силові структури СРСР і Росії у 1953 – 2014 рр
білий рух
енциклопедія ленінського і сталінського терору
політичні портрети воєнної еліти часів другої світової війни
Issue Date: 2014
Publisher: Умань.: ФОП Жовтий О.О.
Citation: Політичні портрети Новітньої доби. Росія. Книга 2. - Навчальний посібник / Укладачі: А.О. Карасевич., З. В. Священко.,– Умань: ФОП Жовтий О.О., 2014. – 474 с.
Series/Report no.: УДК 94(470+571)(092)
ББК 63.3(2)–8
П 49
Abstract: У навчальному посібнику розглядаються політичні портрети відомих представників силових структур СРСР і Росії у 1953 – 2014 рр. Укладачі пропонують своїм читачам відомих представників КДБ і НКВД, а також політичні портрети силових і терористичних структур в історії Російської федерації і СРСР. Укладачі звертаються до цікавих випадків у особистому житті представників силових структур, прослідковують військову діяльність Миколаївської воєнної еліти російської армії, характеризують командні більшовицькі кадри та вищий командний склад радянської доби, їх участь у війнах названого періоду. Цікавими для читачів будуть сторінки становлення воєнної героїки ХХ ст., аналіз її яскравих представників, серед яких було чимало українців. Посібник буде корисним тим, хто цікавиться воєнною історією комуністичної доби, як історичного і політичного явища, а також появою таких структур у історії Росії і СРСР, як НКВД і ФСБ Росії, політичні портрети тих, хто був причетний до репресій народів і особистостей минулого червоного століття,розглядаються політичні портрети військової еліти воєнного і повоєнного періодів СРСР. Укладачі пропонують своїм читачам відомих представників названого часу – маршалів, генералів і адміралів - усіх тих, які прославилися у воєнних баталіях Другої світової війни, як безпосередні їх учасники. Укладачі звертаються до цікавих випадків з їх особистого життя, прослідковують їх військово-політичну діяльність, характеризують командні кадри радянської доби. Посібник буде корисним тим, хто цікавиться воєнною історією часів Другої світової війни, локальних війн напередодні краху Радянського Союзу,політичні портрети відомих представників силових і терористичних структур СРСР часів сталінської доби (1920-ті – 1953 рр.). Укладачі звертаються до трагічних сторінок становлення терору в більшовицьку добу, аналізу відповідних організацій і їх представників, які юридично санкціонували терор з позиції держави. Посібник буде корисним тим, хто цікавиться появою таких структур в історії Росії і СРСР, як ВЧК, ДПУ, НКВС і політичними портретами тих, хто був причетний до репресій народів і особистостей. Укладачі звертаються до цікавих випадків у особистому житті представників Білої гвардії, прослідковують їх становлення, військову діяльність, участь у війнах і битвах названого часу. Цікавими для читачів будуть сторінки біографій як відомих так і невідомих патріотів Росії, борців із більшовизмом. Посібник буде корисним тим, хто цікавиться історією Білого руху, як історичного і політичного явища, історією видатних особистостей.
URI: http://dspace.udpu.org.ua:8080/jspui/handle/6789/4741
Appears in Collections:Історичний факультет

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Politychni portrety Novitn'oyi doby. Rosiya.pdf53,27 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.