Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.udpu.edu.ua/jspui/handle/6789/4765
Title: Структурна організація та географія назв одягу і прикрас у східноподільських говірках
Authors: Березовська, Ганна Григорівна
Keywords: східноподільські говірки
назви одягу
назви прикрас
тематична група лексики
лексико-семантична група
лексема
семантика
мотивація
етимологія
ареал
Issue Date: 2011
Publisher: КопіЦентр
Citation: Березовська Г. Г. Структурна організація та географія назв одягу і прикрас у східноподільських говірках : автореф. дис. … канд. філол. наук : 10.02.01 – українська мова / Ганна Григорівна Березовська. – К. : НПУ імені М.П. Драгоманова, 2011. – 20 с.
Series/Report no.: УДК 811.161.2' 282.2;
Abstract: У дисертації проаналізовано склад, семантичну структуру та географію назв одягу і прикрас у говірках Східного Поділля; з’ясовано основні принципи мотивації номенів; виявлено шляхи формування складу лексики на позначення одягу та прикрас у східноподільських говірках; здійснено внутрішнє членування досліджуваних говірок. У результаті вивчення ареалогічних особливостей лексики на позначення одягу і прикрас встановлено, що східноподільські говірки зазнають нашарувань діалектних рис різних мовно-територіальних утворень. Частина карт і некартографований матеріал засвідчив, що східноподільський ареал є майже однорідним або характеризується мозаїчністю у репрезентації багатьох явищ різних структурних рівнів мови. З’ясовано, що в оформленні східноподільського ареалу беруть участь острівні мікроареали. У науковий обіг вводиться новий значний за обсягом емпіричний матеріал, що прислужиться при укладанні Словника подільського говору, Словника українських говорів та Лексичного атласу української мови.
URI: http://dspace.udpu.org.ua:8080/jspui/handle/6789/4765
Appears in Collections:Факультет української філології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Avtoreferat.pdf398,22 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.