Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.udpu.edu.ua/jspui/handle/6789/4780
Title: Побутова фразеологія як відображення традиційно-звичаєвої поведінки українців
Authors: Денисюк, Василь Вікторович
Keywords: фразеологізм
побутова фразеологія
семантична структура
пам’ятки писемності
українська мова XVII–XVIII ст.
традиційно-звичаєва поведінка
фразеологічна універсалія
народнорозмовна основа
мотиваційна основа
культура спілкування
Issue Date: 2015
Publisher: ГГУ им. Ф. Скорины
Citation: Денисюк В. В. Побутова фразеологія як відображення традиційно-звичаєвої поведінки українців / В. В. Денисюк // Славянская мифология и этнолингвистика: сборник научных статей / редкол.: В. И. Коваль (отв. ред.) [и др.] ; М-во образования РБ, Гом. гос. ун-т им. Ф. Скорины. – Гомель : ГГУ им. Ф. Скорины, 2015. – С. 70–73.
Series/Report no.: УДК 811.161.2’373.2-112;
Abstract: У статті на матеріалі пам’яток писемності української мови XVII–XVIII ст. проаналізовано фразеологічну репрезентацію поведінки українців у різних життєвих ситуаціях, зроблено висновок, що досліджувані фразеологічні одиниці мають народну основу.
URI: http://dspace.udpu.org.ua:8080/jspui/handle/6789/4780
Appears in Collections:Факультет української філології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Pobutova_frazeologiya.pdf1,44 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.